Persbericht I bestuurlijk vrijwilligerswerk biedt veel kansen voor opleidingen en werkgevers