(Coach)gesprekken met ondernemers en bestuurders

Wie het beste uit zichzelf wil halen, moet daar tijd en aandacht aan besteden. Voor mij is het belangrijk dat de ander kan excelleren. Het proces daar naar toe faciliteer ik. Ik voer gesprekken met startende en ervaren ondernemers en bestuurders. Vragen stellen is het belangrijkste vehikel bij deze gesprekken. De antwoorden en kleine verbale of non-verbale signalen probeer ik zo goed mogelijk 'te verstaan'. Daarna maak ik ze bespreekbaar omdat ze een 'grootse' uitwerking kunnen hebben op het beoogde resultaat én op de persoon zelf.   

Begeleiden van samenwerking: 
een procesmatige werkwijze

De basis voor samenwerking is een goede, betrouwbare werkrelatie en die ontstaat als de teamleden elkaar kennen. Je hoeft geen vrienden te zijn om goed samen te werken, maar samenwerken gaat veel gemakkelijker als je de kracht en de aandachtspunten van je collega’s kent. Immers: als meerdere personen betrokken moeten zijn, dan heeft het geen zin dat er één als eerste over de finish komt. 

Met positiviteit, duidelijkheid en humor bouw ik aan ik openheid, vertrouwen en veiligheid. Ik neem het werk van een ander niet over, maar bied structuur en overzicht, leg zaken vast en refereer daaraan als dat nodig is en ben zo een basis om op terug te vallen.