Kracht Anne Marie

Ondernemerschap
De onderneming en de ondernemer vragen aandacht: hardware & heartware. Zéker voor ondernemers in de agrarische sector en het MKB die weinig tot geen medewerkers hebben.  Ze hebben een solofunctie: alles wat nodig is om de onderneming te leiden gaat door hun hoofd, hart en handen. Mijn kracht is om hardware & heartware op het juiste moment en in de juiste volgorde in beeld te brengen. Daarvoor is ook het ontwikkeltraject Ondernemende Vrouwen geschikt. Klik hier voor meer informatie.

Netwerk op maat voor​ ondernemers

Wanneer ik samen met een ondernemer tot de conclusie kom dat versterking gewenst is, dan organiseer ik een netwerk op maat. 
Ik kan vanuit mijn eigen netwerk kennis en kunde ontsluiten. 
De ondernemer krijgt daarmee tijdelijk netwerk naast zich dat functioneert als: sparringpartner, adviseur, kennisdrager, inspirator of klankbord naast zich. Bovendien is dit netwerk onpartijdig en onafhankelijk en daarmee ondersteunend in processen zoals bedrijfsovername/-overdracht, het maken van strategische keuzes of persoonlijke ontwikkeling. Ik blijf zelf naast de ondernemer staan om zijn proces te blijven faciliteren.